Strategie rozvoje mikroregionu Ždánický les a Politaví pro období 2023–2030

2023 ŽLAP (Bučovice-landscape_hight-500m)

OBSAH DOKUMENTU

A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 Charakteristika regionu

A.2 Analýza fungování svazku obcí (činnost svazku, hospodaření svazku obcí. činnost pohledem starostů)

A.3 Vyhodnocení realizace strategie mikroregionu na období 2014–2020 (zhodnocení realizace aktivit, míry plnění cílů a způsobu využívání strategie)

A.4 SWOT analýza

B. NÁVRHOVÁ ČÁST

B.1 Vize a cíle

B.2 Opatření a aktivity

B.3 Podpora realizace strategie (způsob práce s dokumentem, hodnocení naplňování)

Dokument je zpracován v součinnosti s kanceláří svazku obcí. Návrhová část je diskutována na shromážděních starostů a na setkání rady svazku.

Zavřít
Loading...