Strategie rozvoje městyse Moravská Nová Ves 2023–2027

DSC03694

Obsah dokumentu

A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 Charakteristika městyse

Stručné zachycení situace a problémů v členění dle následujících oblastí: 1. Území, 2. Obyvatelstvo a bydlení, 3. Hospodářství, 4. Infrastruktura, 5. Vybavenost, 6. Životní prostředí, 7. Správa městyse

A.2 Východiska pro návrhovou část

Výsledky šetření s obyvateli.

SWOT analýza

B. NÁVRHOVÁ ČÁST

B.1 Vize rozvoje městyse do roku 2040

B.2 Cíle, opatření a aktivity do roku 2027

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

Systém řízení implementace, systém monitorování a evaluace, systém řízení rizik.

Příloha implementační části: Plán realizace aktivit pro období 1–2 let.

Zavřít
Loading...