Strategický plán městské části Brno-Líšeň 2023–2033

IMG_20211103_080626

POJETÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU

  • Střednědobý dokument na období 5 let sloužící jako podklad pro řízení rozvoje městské části, podporu zajištění kontinuity rozvoje a přehledné zachycení situace v městské části a jejich dalších plánů.

  • Důraz na zachycení vazeb mezi kompetencemi / rolemi městské části a Statutárního města Brna (statutu města Brna, územního plánu a koncepcí města Brna).

  • Široké zapojení veřejnosti do tvorby plánu.

 

STRUKTURA STRATEGICKÉHO PLÁNU

A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 Charakteristika městské části
1. Územní předpoklady a limity 
2. Obyvatelstvo
3. Bydlení
4. Ekonomika
5. Doprava
6. Technická infrastruktura
7. Školství
8. Sociální oblast a zdravotnictví
9. Kultura 
10. Sport
11. Životní prostředí
12. Správa městské části
A.2 Městská část pohledem obyvatel 
1. Výsledky dotazníkového šetření obyvatel
2. Vyhodnocení pocitových map – vnímání prostoru městské části obyvateli
A.3 SWOT analýza
 

B. NÁVRHOVÁ ČÁST

U jednotlivých témat budou uvedeny kompetence městské části dané Statutem města Brna.
Z relevantních koncepcí města Brna budou vybrány aktivity, které se týkají městské části a budou zařazeny do Strategického plánu rozvoje městské části Brno-Líšeň.
B.1 Vize 2050
B.2 Cíle, opatření, aktivity do roku 2033
B.3 Podpora realizace plánu
 
Zavřít
Loading...