Strategie rozvoje vzdělávání města Břeclav 2023–2030

DSC00497

Struktura dokumentu

A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 Základní charakteristika města
A.2 Demografická situace
A.2.1 Vývoj počtu a struktury obyvatel
A.2.2 Pohyb obyvatel
A.2.3 Demografická prognóza vývoje počtu obyvatel do roku 2030
A.3 Charakteristika vzdělávacích organizací
A.3.1 Přehled školských organizací
A.3.2 Předškolní vzdělávání 
A.3.3 Základní školní vzdělávání 
A.3.4 Neformální vzdělávání 
A.3.5 Střední školství
A.3.6 Možnosti celoživotního vzdělávání
A.4 Vyhodnocení dotazníkového šetření (rodiče MŠ, rodiče ZŠ, učitelé ZŠ)
A.5 Koncepční rámec vzdělávání ve městě – analýza relevantních dokumentů na národní, krajské a mikroregionální úrovni
A.6 SWOT analýza
 

B. NÁVRHOVÁ ČÁST

B.1 Vize a specifické cíle města Břeclav v oblasti školství
B.2 Opatření a aktivity
     A. KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
     B. INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ
     C. NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
     D. ŘÍZENÍ A SPOLUPRÁCE
B.3 Vazby na strategii rozvoje města a další koncepce
B.4 Způsob využívání strategie
Zavřít
Loading...