Strategický plán pro město Tišnov 2021–2025

017dbabf-1f11-4b42-92cf-cbbb0e0572bc

Proces zpracování

Pro tvorbu návrhové části byly zřízeny 4 pracovní skupiny se zaměřením Infrastruktura, Společenský život, Správa města a Prostředí pro život. Každá pracovní skupina se setkala 2x.
V dotazníkovém šetření se vyjádřilo 600 občanů. Proběhlo rovněž diskuzní setkání s občany.
Klíčové procesní i obsahové záležitosti byly diskutovány v rámci výboru pro strategické plánování a rozvoj města.
 

Struktura dokumentu

 

A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 Charakteristika města
A.1.1 Území
A.1.2 Obyvatelstvo
A.1.3 Hospodářství
A.1.4 Doprava
A.1.5 Technická infrastruktura
A.1.6 Občanská vybavenost
A.1.7 Životní prostředí
A.1.8 Správa města
A.2 Východiska pro návrhovou část 
A.2.1 Zhodnocení naplňování strategického plánu 2014–2020
A.2.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli
A.2.3 Názory aktérů na rozvoj města
A.2.4 Vazby na koncepce
A.2.5 SWOT analýza
 

B. NÁVRHOVÁ ČÁST

B.1 Vize rozvoje a strategické cíle
B.2 Specifikace priorit a opatření
  • I. Vybavenost
  • II. Infrastruktura
  • III. Prostředí pro život
  • IV. Správa města a spolupráce ve městě
B.3 Podpora realizace plánu
  • Zodpovědnost za realizaci strategického plánu
  • Tvorba akčního plánu
  • Sledování a hodnocení strategického plánu
  • Aktualizace strategického plánu
  • Indikátory strategických cílů
Zavřít
Loading...