MAS: leadeři venkova?

Místní akční skupiny (MAS) jsou organizace sdružující obce, podnikatele, neziskové organizace, občany i další subjekty se zájmem o rozvoj území, v němž žijí či působí. Jejich motivací je pomoci s řešením rozvojových problémů s využitím potenciálu území na základě fungujícího místního partnerství. V posledních 15 letech se MAS staly aktivním článkem v rozvoji venkovských území České republiky a pokrývají většinu jejího území. Jednou ze základních činností MAS je rozdělování dotačních prostředků na realizaci projektů na jejich území v rámci v té době platných nástrojů a programů (aktuálně Komunitně vedený místní rozvoj; osa IV Programu rozvoje venkova v 2007–2013). Šíře činností MAS je však mnohem různorodější. Jsou aktivní v projektech zaměřených na zlepšení kvality školství či sociálních služeb. Věnují se podpoře cestovního ruchu, zlepšování životního prostředí a mnohému dalšímu.

 
Pojetí publikace
  • Předkládaná publikace se snaží o komplexní zhodnocení vývoje MAS od vzniku prvních MAS až po současnost, kdy jich na českém území působí téměř 180. To znamená že kniha chce zachytit, jakou cestou si MAS od svého vzniku prošly a kam až došly.
  • Uspořádává poznatky o MAS, rekapituluje činnosti a role MAS a naznačuje budoucí směřování MAS.
  • Pracovníkům a partnerům MAS přináší podněty k zamyšlení ve vztahu k jejich MAS a nabízí možné srovnání s celorepublikovou realitou. Lidem mimo prostředí MAS, zejména věnujícím se regionálnímu rozvoji, se snaží přiblížitrealitu fungování MAS a její potenciál pro rozvoj venkova.
  • V jednotlivých textech rovněž hledá odpovědi na otázku, do jaké míry jsou místní akční skupiny leadeři (rozvoje) venkova.

Obsah publikace

  • V úvodní kapitole je představen využitý způsob zkoumání MAS včetně základního členění MAS vytvořeného pro účely řešení výzkumného projektu.
  • Druhá kapitola je historií metody LEADER a MAS v zahraniční i v ČR a přibližuje ideje, z nichž činnost MAS vychází.
  • Třetí kapitola má více akademický charakter a komplexně shrnuje vývoj, přístupy a výsledky zkoumání MAS.
  • Čtvrtá a nejrozsáhlejší kapitola obsahuje hlavní zjištění z jednotlivých fází řešení projektu a detailně přibližuje současný stav MAS v ČR. Pro dokreslení situace jsou používány anonymizované výroky zástupců MAS z uskutečněných šetření.
  • V páté kapitole je dokumentována rozmanitost činnosti MAS na konkrétních případech.
  • V závěrečné kapitole jsou zařazeny polemiky nad některými aspekty budoucnosti MAS a také vybraná doporučení ke zkvalitnění činnosti a fungování MAS.
Zavřít
Loading...