Datové podklady ke stažení

Datové podklady ke stažení

V přiloženém excelovém souboru jsou k dispozici následující data vytvořená v rámci řešení projektu:

  1. Obchody dle obcí (2017–2019): Informace o výskytu obchodů s potravinami na úrovni obcí. Obchody jsou rozděleny podle typu na zboží denní potřeby, specializované potraviny a ostatní obchody. Zařazeny jsou i počty hospod/restaurací.
  2. Obchody dle ORP (2017–2019): Data o obchodech data sumarizována na úroveň správních obvodů ORP.
  3. Supermarkety (2021): Seznam supermarketů byl vytvořen v roce 2021 na základě informací z webových stránek jednotlivých provozovatelů supermarketů. Výskyt supermarketů byl rozřazen na úroveň jednotlivých obcí. U jednotlivých supermarketů byla dohledána konkrétní GPS souřadnice jejich polohy. S pomocí specializovaného GIS softwaru byly dopočítány vzdálenosti jednotlivých obcí k nejbližšímu supermarketu. Jedná se o nejkratší cestu po silnici od supermarketu do středu obce.
  4. Maloobchodní sítě (2021): Seznam výskytu obchodů zapojených do maloobchodní sítě byl vytvořen v srpnu a září 2021 z webových stránek jednotlivých sítí. Výskyt byl rozřazen na úroveň jednotlivých obcí.
  5. Doručovací služby (2021): Seznam výskytu doručovacích služeb, konkrétně pošty, Balíkovny a Zásilkovny, byl vytvořen v  srpnu a září 2021 z webových stránek jednotlivých poskytovatelů doplňujících služeb. Výskyt byl rozřazen na úroveň jednotlivých obcí.
  6. Podpora Obchůdek 2021+ (2023): Data o podpoře z dotačního programu Obchůdek 2021+ poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Data jsou v podobě seznamu obcí, kde byl z dotačního programu v 1. výzvě (2022), 2. výzvě (2022) nebo v obou výzvách podpořen alespoň jeden obchod.
Zavřít
Loading...