Diskuze situace obchodů na venkově

Diskuze situace obchodů na venkově

Podněty z workshopu Obchody na venkově: Udržitelnost a proměny

Workshop se uskutečnil 1. 12. 2022 v Praze v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem bylo s aplikačními garanty výzkumu a odborníky, kteří se profesně věnují maloobchodu, prodiskutovat poznatky z řešení v roce 2022. K jednotlivým tématům zazněla řada cenných podnětů pro další řešení.

 

Výskyt obchodů a data o obchodech v obcích
 • Neexistuje pravidelně aktualizovaná statistika o výskytu obchodů v obcích. Statistická zátěž obcí a podnikatelů je však již dnes vysoká. Přesto by bylo vhodné zvážit zjišťování výskytu maloobchodních zařízení od obcí např. v intervalu 5 let. Výskyt maloobchodních zařízení by mohl být doplněn do městské a obecní statistiky.
 • Alternativou by mohlo být zveřejňování dat ze systémů EET případně z údajů Státní zemědělské a potravinářské inspekce.
Vlivy na udržení obchodů a udržitelnost obchodů v nejmenších obcích
 • Na udržitelnost obchodů má pozitivní vliv členství v sítích a řetězcích. V odlehlých oblastech je však problém se zavážením zboží. Venkovské prodejny také mají lepší předpoklady pro spolupráci s místními výrobci potravin.
 • Prodejnám by pomohly investice do nových technologií. Jedná se např. o zavádění automatických prodejen. Vstupní investice jsou však pro nejmenší prodejny neúnosné.
 • V obcích do 200 obyvatel bývá často provoz obchodu dlouhodobě neudržitelný. Negativní je i skutečnost, že ne všichni místní obyvatelé jsou obchodu loajální. V těchto obcích hraje roli nadšení místních lidí a příspěvek na provoz od samosprávy. V zahraničí se osvědčil i model dobrovolníků v obchodech.
 • Jedním z možných řešení by mohlo být vytvoření sítě prodejen v malých obcích. Jde i o udržení základní vybavenosti, aby se obce nevylidňovaly.
 • Pravděpodobně bude narůstat počet obcí, které samy provozují obchod.
Nákupní chování a motivace
 • Je potřeba vysvětlit obyvatelům, že pokud nebudou v místním obchodě nakupovat, tak zanikne. Investicím do marketingu velkých řetězců však nelze konkurovat. Osvěta o podpoře místní ekonomiky by byla vhodná již od nejmladšího věku.
 • Význam prodejny si obyvatelé uvědomí, až když uzavře.
 • Existují předsudky obyvatel, že zboží z řetězců je kvalitnější a levnější, což ne vždy je pravda.
Rušení obchodů
 • Kromě ekonomických důvodů jsou obchody zavírány i kvůli odchodu provozovatele do penze.
 • Část obcí a obyvatel se na zrušení obchodu adaptuje.
 • Vlny uzavírání obchodů proběhly v letech 2016–2017 (vliv zavedení EET) a v roce 2021 (vliv covidu, který vyvolal dočasnou změnu nákupního chování obyvatel).
 • U obcí nad 200 obyvatel bývá zrušení obchodu pouze dočasné, je však potřeba čas na nalezení nového provozovatele.
Doplňkové služby obchodů
 • Obchod by měl být středobodem a obce. COOP se snaží o doplňkové služby: CashBack, dobíjení telefonu, výdej zásilek, online služby, posezení. Jedná se spíše o udržení stávajících zákazníků než přilákání nových.
 • Obchod na malých obcích není komerční a ziskově orientovaná záležitost. Mělo by jít o centrum obecních služeb.
Alternativní způsoby zásobování
 • V obcích bez obchodu může obec zajišťovat speciální dopravu.
 • V případě ohrožených skupin obyvatel je možné volit individuální přístup ze strany obce na základě počtu a potřeb těchto obyvatel.
 • Je potřeba zjistit od obyvatel, proč v místním obchodě nenakupují.
 • Jedním z řešení by mohla být specializovaná nadstandartní výdejna. Obyvatelé by si zde zboží mohli objednat a vyzvednout. Možným řešením jsou i výdejní boxy. Nejen současní senioři, ale i většina obyvatel v produktivním věku však nemá vztah k online nakupování potravin.
Podpora obchodů
 • Obchody na venkově často nejsou podnikáním ale veřejnou službou a místem pro setkávání a aktivizaci seniorů. Příspěvek na provoz je spojený se zabezpečením občanské vybavenosti.
 • Je potřeba stanovit, co je úkolem prodejny v malé obci. Není to konkurence supermarketům.
 • Obchody jsou potřeba zejména pro starší obyvatele a nemobilní obyvatele.
 • Cílem by neměla být podpora nekonkurenceschopných obchodů, ale vyřešení zásobování obyvatel. Podmínky a ideální řešení jsou v každé obci jiné. Právem kaýdé obce je proto zvolit nejvhodnější způsob a ten případně podpořit.
 • U příspěvku na provoz jde o to udržet zákazníka v regionu a nabídnout mu tam služby.
 • Podpora by neměla směřovat pouze na provoz, ale i na investiční programy na snižování energetické náročnosti.
 • Není reálné dlouhodobě udržovat obchody v obcích do 200 obyvatel.   
 • Do programu Ministerstva průmyslu a obchodu Obchůdek 2021+ se zapojilo celkem 13 krajů.
 • Není jasné, jaká kritéria by se měla stanovit v rámci podmínek na podporu obchodů. Smysluplnost podpory obchodu by měla stanovit obec při zohlednění místních specifik.
 • Na Slovensku zakotvil zákon území ohrožené nedostupností potravin. Ukazatelem je, že více než 50 % obyvatel zastavěného území má horší dostupnost obchodu než 15 km. Taková území budou moci být zařazené do dotačního schématu.

Kompletní zápis z workshopu a prezentace z workshopu se stručným přehledem poznatků z řešení v roce 2022 jsou ke stažení níže.

 

Zavřít
Loading...