Ing. Jan Binek, Ph.D.

Ing. Jan Binek, Ph.D.

Absolvent doktorského studijního programu Veřejná ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity (doktorská práce zaměřená na hospodaření obcí s majetkem) a magisterského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze (specializace Evropská integrace a Rozvoj měst a regionů).

Odborně se věnuje zejména metodickým otázkám strategického plánování, spolupráci obcí, veřejné ekonomii, regionálnímu rozvoji a plánování v oblasti vzdělávání.

Hlavní autor metodiky pro tvorbu programů rozvoje obcí doporučené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Zkušenosti z řešení řady výzkumných projektů v oblasti regionálního rozvoje a autor řady publikací z této oblasti.

Od roku 2003 zkušenosti s tvorbou různých typů koncepcí veřejné správy a územních analýz.

Několik volebních období zastupitel obce a předseda rozvojového výboru zastupitelstva obce.

Zavřít
Loading...