METODIKA a doporučení

METODIKA a doporučení

Metodika je hlavním praktickým výstupem projektu Venkoobchod

Cílem metodiky je zformulovat doporučení k zajištění obslužnosti obyvatel venkovských obcí a k veřejné podpoře obchodů v návaznosti na možné způsoby obslužnosti obyvatel venkova základními potravinami, resp. zbožím denní potřeby, a nákupní chování obyvatel.

Metodika má dvě hlavní skupiny uživatelů, a to provozovatele obchodů v menších venkovských obcích a venkovské obce. Metodika obsahuje podněty pro nastavení podpory z národní a krajské úrovně veřejné správy. Slouží tak zástupcům Ministerstva průmyslu a obchodu a jednotlivých krajů.

Provozovatelům obchodů by měla metodika pomoci:

  • Přizpůsobit provoz obchodu potřebám zákazníků a získat více zákazníků.
  • Zefektivnit provoz obchodu v malých obcích včetně využití veřejné podpory k modernizaci.
  • V důsledku zvýšení výnosů a zefektivnění provozu zlepšit ekonomickou udržitelnost obchodu.

Obcím by měla metodika pomoci:

  • Zvolit nejvhodnější způsob podpory udržení obchodu v obci.
  • Podpořit uplatnění technologií v provozu obchodu a zajistit tak udržitelnost obchodu.
  • Převzít a provozovat obchod, pokud to obec vyhodnotí jako nezbytné řešení pro udržení obchodu.

Státní správě a krajům by měla metodika pomoci při nastavení rámce a podmínek veřejné podpory obchodů ve venkovských obcích.

Zavřít
Loading...