Obchodní sítě na venkově

Jednou z otázek zkoumání obchodů se zbožím denní potřeby, tj. se základními potravinami, na venkově je, ekonomika provozu obchodů. Jedním z faktorů, který může mít významný vliv na fungování obchodu je zapojení obchodu do maloobchodních partnerských sítí (dále jen sítě). Zde můžeme rozlišit 3 základní typy vertikální obchodní kooperace, a to a) nákupní družstva, b) dobrovolné řetězce a c) franšízy. Limitem zkoumání nicméně je, že ve většině sítí se vyskytují různé kombinace těchto typů.
V nejjednodušší rovině můžeme zkoumat, jaký je výskyt zcela nezávislých obchodů a zda obchodníci působící v nejmenších obcí využívají zapojení do obchodních sítí více, či méně než v ostatních kategoriích venkovských obcí.

 

 

Přehled maloobchodních sítí

V České republice působí 11 větších maloobchodních sítí. Největší sítí je skupina COOP. Více než 1000 členů mají i sítě BALA a CBA.
Na podzim 2021 měly tyto sítě 7,5 tis. členů a počty prodejen v sítích se neustále proměňují. Žádnou výjimkou nejsou přechody obchodů mezi sítěmi. Naprostá většina členů jsou prodejny s potravinami/smíšeným zbožím (mimo to např. i různá stravovací zařízení). Ve většině obcí s více obchody se vyskytují obchody z více sítí.


Přehled hlavních maloobchodních sítí v ČR (údaje ze srpna, září a října 2021)

Název

Webová stránka

Počet členů sítě celkem

Počet obcí s výskytem sítě

Počet členů sítě v obcích do 3000 obyvatel

Počet obcí do 3000 obyvatel s výskytem členů sítě

Podíl členů sítě v obcích do 3000 z celkového počtu členů sítě

Skupina COOP

https://www.skupina.coop

2443

1757

1677

1467

60,0 %

BALA

https://www.mojebala.cz

1202

746

558

514

46,4 %

CBA

https://www.cba.cz

1047

664

505

453

48,2 %

MO Partner

https://www.mopartner.cz

834

479

329

278

39,4 %

Hruška

https://www.mojehruska.cz

586

341

220

212

37,5 %

Můj obchod

https://mujobchod.cz

534

394

245

236

45,9 %

ESO Market

https://www.esomarket.cz

278

180

100

88

36,0 %

Brněnka

http://www.brnenka.cz

250

100

82

77

32,8 %

ENAPO

https://enapo.cz

166

134

78

76

47,0 %

Flop

https://www.flop-potraviny.cz

146

129

77

75

52,7 %

PRAMEN CZ

https://pramencz.cz

52

45

8

8

15,4 %

Celkem

7538

3879

51,5 %

Zdroj: Asociace českých tradičních obchodů, webové stránky maloobchodních sítí

 

Přibližně polovina obchodů zapojených do maloobchodních sítí je v obcích do 3000 obyvatel. Největší podíl venkovských obchodů mají prodejny skupiny COOP. Skupina COOP je specifickým a pro zásobování venkova důležitým subjektem. Níže jsou potom zkoumány údaje za sítě ve vztahu k obcím do 1000 obyvatel.
Obecně pro všechny sítě platí nákupní spolupráce, která se projevuje zásobováním od smluvních partnerů či přímo z vlastních skladů. Obchody v sítích mají jednotné vizuální prvky a běžné jsou společné akční letáky. Zajímavé je, že více sítí využívá stejné privátní značky.

 

Naše další výzkumy

Zavřít
Loading...