Obchody na venkově v souvislostech

Cílem případových studií bylo provázané zachycení obslužnosti obcí z pohledu provozovatelů obchodů i obyvatel. Zjištěné vnitřní souvislosti napomohou při návrzích řešení ke zlepšení obslužnosti. Pozornost byla věnována i dodavatelsko-odběratelským vztahům.

Pro zpracování případových studií byly zvoleny čtyři poměrně odlišné regiony, a to:

  • Brněnsko (příměstský venkov s většími obcemi a množstvím supermarketů),
  • Radnicko a Zbirožsko (území s menšími obcemi na hranicích krajů, ale s dobrou dopravní dostupností do Plzně),
  • Hlinecko (území s poměrně významným lokálním centrem s nabídkou řady velkých obchodů)
  • a Vranovsko (odlehlý region v pohraničí s plošným výskytem obchodů i ve velmi malých obcích se silným vlivem cestovního ruchu a chataření).

 

V regionech proběhly následující činnosti:

  • Pozorování v obchodě a strukturovaný rozhovor s prodavačkou (vybavenost, sortiment, zákazníci…).
  • Dotazníkové šetření obyvatel v obcích s obchodem a bez obchodu (náhodný výběr dosažitelných obyvatel).
  • Rozhovory s místními producenty.

 

Porovnání zkoumaných regionů
 

Vranovsko

Radnicko a Zbirožsko

Brněnsko

Hlinecko (bez Hlinska)

Počet obcí

22

34

48

21

Průměrná velikost obce

226

355

1645

542

Počet obyvatel

4979

12066

78941

11375

Respondenti (počet a níže podíl)

98

165

982

139

kteří nakupují v obci několikrát týdně

76 %

69 %

44 %

57 %

kteří nakupují pouze v obci

32 %

14 %

20 %

6 %

kteří v obci nikdy nenakupují

6 %

5 %

11 %

14 %

pro něž plní obchod i sociální funkci

46 %

40 %

30 %

44 %

kteří nakupují potraviny i online

4 %

8 %

22 %

11 %

Podíl respondentů na počtu obyvatel

2,0 %

1,4 %

1,2 %

1,2 %

 

 

Zavřít
Loading...