RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.

RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.

Absolvent doktorského studia oboru Regionální geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a magisterského studia geografie tamtéž. V doktorské práci zkoumal dopady ekonomické krize na český průmysl.

Odborně se věnuje zejména trhu práce, regionální ekonomii a analýzám podnikání. Zpracovává demografické prognózy. Má rozsáhlé zkušenosti s dotazníkovými šetřeními a s terénními průzkumy.

Dále působí na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Zavřít
Loading...