Souhrnná studie - detaily pro fajnšmekry

Souhrnná studie - detaily pro fajnšmekry

Informace pro ty, kteří chtějí vědět více

Souhrnná výzkumná zpráva shrnuje všechny výsledky řešení projektu a vyjadřuje se k naplnění stanovených cílů projektu. Je analytickým východiskem pro tvorbu publikace a metodiky, jakožto dalších klíčových výsledků projektu. Výzkumná zpráva shrnuje všechny zjištěné informace týkající se fungování a situace obchodů na venkově.

Zpráva má následující strukturu:

ÚVOD

1. VÝVOJ A SOUČASNOST MALOOBCHODU V ČR A ZAHRANIČÍ

1.1 Situace v ČR  

1.2 Situace v Evropě

1.3 Mimoevropská situace

2. VÝSKYT OBCHODŮ VE VENKOVSKÝCH OBCÍCH ČR

2.1 Obchody se zbožím denní potřeby

2.2 Vzdálenosti obcí od obchodu se zbožím denní potřeby

2.3 Výskyt prodejen provozovaných obcemi

3. VLIVY NA ÚZEMNÍ ROZLOŽENÍ OBCHODŮ S POTRAVINAMI

3.1 Vliv socioekonomických charakteristik obcí

3.2 Vliv supermarketů

3.3 Maloobchodní sítě na venkově

3.4 Doplňkové služby ve venkovských obcích

3.5 Výskyt hospod a restaurací

4. SPECIFIKA OBCHODŮ V RŮZNÝCH TYPECH OBCÍ

5. FAKTORY UDRŽENÍ OBCHODŮ V OBCÍCH DO 200 OBYVATEL

6. ANALÝZA ZRUŠENÝCH OBCHODŮ

7. ADAPTACE OBYVATEL NA ZRUŠENÍ OBCHODU

8. FUNGOVÁNÍ OBCHODŮ

9. ŘEŠENÍ ZÁSOBOVÁNÍ VE VYBRANÝCH TYPECH REGIONŮ

10. ZHODNOCENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ NA PODPORU VENKOVSKÝCH OBCHODŮ

10.1 Analýza podpory z programu Obchůdek 2021+

10.2 Analýza podmínek krajské podpory venkovských obchodů

11. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ OBCHODNÍ OBSLUŽNOSTI

12. SITUACE POJÍZDNÝCH PRODEJEN

13. TRENDY V OBSLUŽNOSTI VENKOVA

SEZNAM LITERETURY

PŘÍLOHY

Příloha 1: Formuláře dotazníků použitých při šetřeních

Příloha 2: Podněty z workshopů

Zavřít
Loading...