Souhrnné výsledky za rok 2022

Hlavní uskutečněné činnosti v roce 2022

 

  • Řízené rozhovory s vybranými provozovateli obchodů

Rozhovory navazovaly na řízené rozhovory s představiteli obcí, které jsou prezentované ve zprávě za rok 2021. Cílem rozhovorů bylo zjistit a prodiskutovat souvislosti fungování obchodů v nejmenších obcích a získat podklady pro návrh dotazníku pro plošné šetření provozovatelů obchodů.

  • Dotazníkové šetření u provozovatelů obchodů

Cílem bylo zjistit ekonomické podmínky fungování obchodů, jejich zapojení do maloobchodních sítí, nabídku a regionální produkty a nákupní zvyklosti zákazníků. Celkově se podařilo sesbírat odpovědi od 173 obchodníků z obcí ve 13 krajích (kromě Hl. města Prahy). Z celorepublikového hlediska odpovědělo 2,93 % zástupců obchodů z celkového počtu obchodů v obcích do 3 000 obyvatel.

  • Identifikace a analýza obcí, v nichž byl zrušen poslední/jediný obchod

V kategorii obcí do 200 obyvatel bylo uskutečněno e-mailové oslovení všech obcí 364 s evidovaným obchodem. V šetření odpovědělo 282 obcí, tj. 77,5 % oslovených obcí. V kategorii obcí s 200 až 499 obyvateli proběhlo telefonické zjišťování v obcích s obchodem ve 29 okresech v rámci všech krajů.

Dotazníkové šetření obyvatel obcí, v nichž byl v posledních 5 letech zrušen poslední/jediný obchod. Cílem šetření bylo zjistit, jak se obyvatelé vypořádali se zrušením obchodu a jak se proměnilo jejich nákupní chování. Celkově bylo dotazováno 1075 respondentů v 37 obcích 11 krajů (kromě Hl. města Prahy, Plzeňského a Karlovarského kraje).

  • Zpracování případových studií ve čtyřech regionech

Brněnsko (příměstský venkov, který může sloužit jako určitý kontrolní vzorek pro ostatní odlehlejší regiony), Radnicko a Zbirožsko (území s menšími obcemi na hranicích krajů, ale s dobrou dopravní dostupností do Plzně), Hlinecko (území s poměrně významným lokálním centrem s nabídkou řady velkých obchodů) a Vranovsko (odlehlý region na pohraničí s plošným výskytem obchodů i ve velmi malých obcích se silným vlivem cestovního ruchu a chataření). Byly uskutečněny průzkumy v obchodech, dotazování obyvatel a rozhovory s vybranými místními producenty.

  • Workshop Obchody na venkově: udržitelnost a proměny

Workshop proběhl 1. 12. 2022 v Praze v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu. Kromě fyzické formy byl vysílán i online. Na workshop byli pozváni zástupci všech aplikačních garantů a dalších odborníků, kteří se profesně věnují maloobchodu. Hlavním cílem workshopu byla prezentace a diskuze poznatků z řešení výzkumu v roce 2022.

 

Detailní informace jsou ke stažení níže ve výzkumné zprávě za rok 2022.

 

Zavřít
Loading...