Vliv supermarketů na obchody na venkově

Vzdálenost obce od supermarketu je významným faktorem, který ovlivňuje ne/přítomnost obchodu v malé obci. Statistická analýza prokázala, že v případě blízkosti supermarketu se výrazně snižuje pravděpodobnost, že se bude v obci vyskytovat alespoň jeden obchod.

 

Výskyt supermarketů v České republice

 • V České republice se dle webových stránek jednotlivých řetězců k 25. 6. 2021 nacházelo 1 564 obchodů velkých, zpravidla mezinárodních, řetězců (dále zjednodušeně nazývaných supermarkety, kterými rozumíme typicky prodejny větší než 400 m2, avšak některé tyto obchody mohou mít i méně než 400 m2, naopak i menší řetězce bez zahraničního kapitálu mohou mít prodejny větší než 400 m2).
 • 336 obcí v Česku má na svém katastru alespoň 1 supermarket.
 • Nejčastějším supermarketem je Penny Market (374 supermarketů), Albert (327), Lidl (265), Billa (253), Tesco (183) a Kaufland (134). Méně časté jsou Globus (15) a Terno (13).
 • Rozmístění supermarketů se dle jednotlivých krajů výrazněji neliší. Supermarkety se logicky nachází v největších městech. 2/3 obcí větších než 2920 má na svém katastru supermarket.
 • 12 obcí větších než 5 000 obyvatel nemá supermarket – největší je Bílovec s 7 399 obyvateli, kde je však supermarket hned ve vedlejší obci, která je s Bílovcem stavebně propojená. Největší obcí bez supermarketu, kde není supermarket na katastru sousední menší obce, která je s obcí bez supermarketu stavebně propojená, jsou Dubňany s 6 327 obyvateli.
 • Spodní velikostní hranice obce, kde supermarket existuje, se posunuje pod 3 000 obyvatel – 17 obcí menších než 3 000 obyvatel má supermarket. Nejmenší obcí bez předpokladu, že se jedná o obchod velkého řetězce pro blízké velké město, jsou Okříšky s 2 053 obyvateli.

 

 

Vzdálenost obcí od supermarketů

 • Průměrná vzdálenost středu zastavěného území obce od supermarketu činí 8,17 km. Nejvyšší vzdálenost vykazují pohraniční území a tzv. vnitřní periferie na hranicích krajů.
 • Vzdálenost do nejbližšího supermarketu je vyšší z obcí, které se nachází u hranic SO ORP, do kterého spadají než u center ORP.
 • Vzdálenost do nejbližšího supermarketu je vyšší také z obcí, které se nachází v pohraničí.

 

 

Nákupní chování obyvatel z venkovských obcí

 • Pouze malý podíl obyvatel venkovských obcí (viz tabulka) nakupuje pouze ve své obci, většina dojíždí za nákupem i do jiných obcí, v drtivé většině do blízkých supermarketů.
 • V supermarketech nakupují obyvatelé venkovských obcí nejčastěji 1–2x za týden, často při cestě z práce nebo si zajedou speciálně autem.
 • Nakupování v jiné obci je problémem pro starší obyvatele, kteří nepotřebují kvůli práci svoji obec opouštět, nemají auto nebo je pro ně složité např. ze zdravotních důvodů dojíždět veřejnou dopravou, která navíc v některých regionech není ideální.

Nákupy obyvatel v obcích dle dotazníkového šetření ve vybraných regionech ČR v roce 2022

 

Radnicko a Zbirožsko

Brněnsko

Hlinecko

Vranovsko

%

%

%

%

Nakupuji pouze tady v obci

13,6

20,2

6,2

31,8

Nakupuji i v jiné obci

86,4

79,8

93,8

68,2

Naše další výzkumy

Zavřít
Loading...