Jak nazývat rozvojové dokumenty obcí?

Situace v praxi

V praxi se setkáváme se strategiemi rozvoje obcí, se strategickými plány obcí či s programy rozvoje obcí. Někde ještě přetrval název místní program obnovy vesnice. Vadí tato nejednotnost? Ani moc ne, když si rozumí všichni zúčastnění. U rozvojového dokumentu není důležitý název, ale obsah a způsob využívání dokumentu. Název by měl také odpovídat tomu, jak jsou představitelé obce zvyklí svou koncepci nazývat. 

Co říká zákon

Z hlediska legislativy je nicméně odpověď jednoduchá, protože zákon o obcích zmiňuje pojem program rozvoje obce. V návaznosti na to užívává stejné označení metodika tvorby programu rozvoje obce doporučená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pro tvorbu obecních koncepcí. Toto označení lze nicméně vykládat jako zástupce možných názvů.

Co říká teorie

Teorie strategického plánování obvykle rozlišuje dle obecnosti a délky plánovacího období strategii jako nejobecnější a dlouhodobý dokument, program jako střednědobý dokument a akční plán jako krátkodobý prováděcí dokument. 

Názvy koncepcí - Slovní oblak
Zavřít
Loading...