Jak smysluplně zapojit obyvatele do plánování?

Bez obyvatel to nejde

Vytvořit rozvojový dokument obce bez zapojení obyvatel už ani nejde. Tedy technicky to jde, ale je to nevhodné. Jak obyvatele zapojit, aby to bylo ku prospěchu věci a bylo to příjemné pro všechny strany? Úvodní možností je společné diskuzní setkání obyvatel. Zde lze nabídnout aktivním obyvatelům možnost účasti v pracovních skupinách či možnost dostávat podklady k vyjádření e-mailem. Obyvatelé reprezentující různé zájmové a názorové skupiny by měli být osloveni s nabídkou účasti na pracovních skupinách. Plošným způsobem zapojení je dotazníkové šetření. Každý obyvatel má možnost vyjádřit svůj názor.

Obrázek6

Zapojení občanů se musí jít naproti

Po vzniku konceptu dokumentu je opět důležitá možnost účasti na diskuzi či možnost písemného připomínkování. Obyvatelé by měli být průběžně informováni o tom, v jaké fázi se zpracování nachází, jaké podklady jsou k vyjádření a jakým způsobem se mohou vyjádřit. Je důležité přizpůsobit možnosti vyjádření situaci v obci, např. umístit podklady na místa, kde se lidé schází, využít i jiných setkání apod.

Na stole je otázka, zda uvedené má cenu dělat, když obyvatelé někdy nemají moc zájem. Určitě ano. Jde o nabídku, kterou je obec povinna dát. Každý obyvatel by měl mít prostor pro zapojení dle svého zájmu. Obyvatelé mají možnost jí využít. Pokud jí nevyužijí, je to jejich rozhodnutí se všemi důsledky. V případě slabé odezvy obyvatel je naopak třeba hledat příčiny tohoto stavu a na aktivizaci obyvatel dlouhodobě pracovat.

Zavřít
Loading...