Kolik času si nechat na tvorbu programu rozvoje obce?

Časové možnosti

Optimální čas na zpracování programu rozvoje obce se odvíjí od kapacit zpracovatele a intenzity zapojení všech aktérů z obce. Chceme-li vše řešit v klidu a navazovat jeden krok za druhým, tak zpracování může trvat 10 měsíců. Kratší doba než 6 měsíců je možná, ale již přináší četná úskalí.

Časová náročnost jednotlivých fází

Nejprve si představme klidnou variantu. Prvním předpokladem je, že je určený zpracovatel dokumentu. Zpracovatelem rozumíme toho, kdo řídí proces zpracování a sepisuje jednotlivé výstupy. Může jím být jak externí subjekt, tak starosta, či tým osob z obce. Zpracovatel může začít úvodním setkáním s obyvateli a sběrem podnětů k situaci v obci. Jinak je jeho hlavním úkolem v první fázi sestavit všechny informační podklady. V řeči plánovačů to znamená sepsat analytickou část. Sběr a zpracování analýz obvykle trvá 3–5 měsíců (podle velikosti obce). V případě nutnosti to ale lze zvládnout klidně za měsíc. Co ale za měsíc nelze zvládnout je dotazníkové šetření. Časově nejnáročnější je příprava dotazníků. Nejprve zpracovatel sbírá různé podněty (např. ze setkání obyvatel). Potom vytvoří návrh a ten diskutuje s vedením obce či se členy pracovní skupiny. Po zahájení šetření je obvyklý prostor pro sběr odpovědí dva týdny. Je však dobré počítat s prodloužením termínu a s urgencemi, které významně zvyšují návratnost odpovědí.

Doba zpracování - Gantův diagram (měsíce)

Kdy potřebujete dost času?

Čas potřebný na zpracování návrhové části se odvíjí od počtu kol diskuzí a podrobnosti plánovaných aktivit. Pracovní skupina by se k diskuzi měla sejít minimálně 2x (k vyjasnění hlavních témat a k diskuzi konkrétních řešení). Mezitím je nutné ponechat prostor pro písemné připomínkování a pro vytvoření další verze. Pracovní verze dokumentu by měla být také zveřejněna k vyjádření obyvatel. Pokud probíhají nějaké diskuze na jednáních výborů či komisí, je zase třeba mít prostor v harmonogramu.

Podmínky pro rychlé zpracování

V případě zrychlené varianty zkracujeme dobu jednotlivých kroků. Musíme dělat více věcí současně. Je nutné přesně sladit návaznosti a dosáhnout rychlého vyjadřování všech zúčastněných. Vzhledem k tomu, že mnohé plány potřebují trochu „uzrát“ a usadit se, tak rychlost zpracování není úplně žádoucí. 

Zavřít
Loading...